Ved det 29. nordiske juristmøte i Stockholm i august 1981 ble for første gang ”Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser” delt ut. I henhold til vedtektene for prisen skal den tildeles nordiske jurister som påskjønnelse for særskilt fremstående praktisk eller teoretisk rettsvitenskaplig forfatterskap. Arbeider som i hovedsak er forfattet på finsk eller islandsk språk kan også prisbelønnes. En forutsetning er at skriftets innhold er tilgjengelig for det store flertallet av nordiske jurister, det vil si tilgjengelig på dansk, norsk eller svensk – eventuelt på engelsk, fransk eller tysk, slik at det er mulig å foreta en sikker bedømmelse av forfatterskapets kvalitet og betydning.

Prisen deles ut hvert tredje år, under De nordiske juristmøtene. Prisvinnerne pekes ut av Styrelsen för Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning, som innhenter forslag til prisvinnere fra hver av de fem nordiske lokalstyrene for De nordiske juristmøtene.

 

Siden 1981 har prisvinnerne vært:

1981 Professor Johs. Andenæs (Universitetet i Oslo)

1984 Professor Lars Erik Taxell (Åbo Akademi)

1987 Professor Bernhard Gomard (Københavns Universitet)

1990 Justitierådet Bertil Bengtsson (Stockholm)

1993 Høyesterettsjustitiarius professor Armann Snævarr (Reykjavik)

1996 Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith (Oslo)

1999 Justitierådet Torgny Håstad (Stockholm)

2002 Professor Jon Bing (Universitetet i Oslo)

2005 Presidenten i Finlands Högsta Domstol Leif Sevón (Helsingfors)

2008 Professor Ole Lando (Handelshøjskolen i København)

2011 Professor Thomas Wilhelmsson (Helsingfors Universitet)

2014 Professor emeritus Stig Fredrik Strömholm (Uppsala Universitet)

2017 Professor Mads Bryde Andersen (Københavns Universitet)

2022 Professor emeritus Tone Sverdrup (Universitetet i Oslo)

 

Prisen er i dag på SEK 1.000.000.