Verkan av avtalsklausuler i standardformulär

Forfatter

Curt Olsson

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 21. nordiske juristmøte i Helsingfors 1957

Trykt i

Förhandlingarna å det tjugoförsta nordiska juristmötet i Helsingfors den 22-24 augusti 1957. - 1959. - Bilag 6, S. 152-176

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset