Utsökningsväsendet och det moderna samhället

Forfatter

Per Olof Ekelöf

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 21. nordiske juristmøte i Helsingfors 1957

Trykt i

Förhandlingarna å det tjugoförsta nordiska juristmötet i Helsingfors den 22-24 augusti 1957. - 1959. - Bilag 7, S. 176-196

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset