Upphovsrätten och informationsintresset

Forfatter

Lennart Svensäter

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 35. nordiske juristmøte i Oslo 1999

Trykt i

Forhandlingene ved det 35. nordiske juristmøtet i Oslo 18.-20. august 1999. Del 1. - 2000. - S. 547-571, 573-586

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset