Terrorbekjempelse og menneskerettigheter – hvordan sikres den enkeltes beskyttelse

Forfatter

Knut H. Kallerud

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 37. nordiske juristmøte i Reykjavik 2005

Trykt i

Forhandlingerne ved det 37. nordiske Juristmøde i Reykjavík 18.-20. august 2005. Bind 1. - 2005. - S. 191-205. Bind 2 / faglig redaktør Mads Bryde Andersen. - [2007]. - S. 201-223

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset