Svensk historik, gällande rätt i övriga nordiska länder, statistiska uppgifter

Forfatter

Torwald Hesser

Link

Foredrag

Møte

Det 21. nordiske juristmøte i Helsingfors 1957

Trykt i

Förhandlingarna å det tjugoförsta nordiska juristmötet i Helsingfors den 22-24 augusti 1957. - 1959.

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset