Strengere straff – et berettiget folkekrav?

Forfatter

Else Bugge Fougner

Link

Debatt

Møte

Det 35. nordiske juristmøte i Oslo 1999

Trykt i

Forhandlingene ved det 35. nordiske juristmøtet i Oslo 18.-20. august 1999. Del 2 / Debattlederen Else Bugge Fougner. - 2000. - S. 1187-1222

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset