Straffrättsligt samarbete i EU:s tredje pelare – något att sträva efter?

Forfatter

Raimo Lahti

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 36. nordiske juristmøte i Helsingfors 2002

Trykt i

Förhandlingarna vid det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors 15-17. augusti 2002. Del 1. - 2002. - S. 431-444. Del 2 / redaktör Gisela Knuts. - 2003. - S. 457-476

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset