Statens skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler

Forfatter

Anna Skarhed

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 35. nordiske juristmøte i Oslo 1999

Trykt i

Forhandlingene ved det 35. nordiske juristmøtet i Oslo 18.-20. august 1999. Del 2. - 2000. - S. 977-992, 993-1011

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset