Sociallovgivningen i Island i det 12. århundrede

Forfatter

Ólafur Lárusson

Link

Foredrag

Møte

Det 22. nordiske juristmøte i Reykjavik 1960

Trykt i

Förhandlingarna å det tjugoandra nordiska juristmötet i Reykjavík den 11.-13. augusti 1960. - 1963. - S. 175-180

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset