Skyddet av affärshemligheter i ett nordiskt och EU-rättsligt perspektiv

Forfatter

Johannes Frände, företagsjurist, Finland

Link

Referent
Koreferent

Møte

Det 41. nordiske juristmøte i Helsingfors 2017

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset