Skiljemän eller domstol?

Forfatter

P. A. Weslien

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 23. nordiske juristmøte i København 1963

Trykt i

Forhandlingerne på det treogtyvende nordiske juristmøde i København den 22.-24. august 1963. - 1964. - Bilag 7, S. 183-202

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset