Skal innvandrernes spesielle bakgrunn tas hensyn til i rettsanvendelsen?

Forfatter

Erik Møse

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 35. nordiske juristmøte i Oslo 1999

Trykt i

Forhandlingene ved det 35. nordiske juristmøtet i Oslo 18.-20. august 1999. Del 2. - 2000. - S. 755-770, 771-793

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset