Selskapenes handel med egne aksjer – børs- og aksjerettslige aspekter

Forfatter

Knut Bergo

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 36. nordiske juristmøte i Helsingfors 2002

Trykt i

Förhandlingarna vid det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors 15-17. augusti 2002. Del 1. - 2002. - S. 143-165. Del 2 / redaktör Gisela Knuts. - 2003. - S. 227-242

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset