Rollbyten inom rättsväsendet – jäv eller mångsidig kompetens; ett domarperspektiv

Forfatter

Thomas Bull, justitieråd, Sverige

Link

Referent
Koreferent

Møte

Det 41. nordiske juristmøte i Helsingfors 2017

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset