Rettsforholdet mellom staten og dens tjenestemenn

Forfatter

Finn Hiorthøy

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 20. nordiske juristmøte i Oslo 1954

Trykt i

Forhandlinger på det tyvende nordiske juristmøte i Oslo den 23.-25. august 1954. - 1956. - Bilag 1, S. 19-55

Utgiver

Det nordiske juristmøte

Adgang

Ubegrenset