Rettsbeskyttelse av forretningskonsepter og -metoder

Forfatter

Are Stenvik

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 36. nordiske juristmøte i Helsingfors 2002

Trykt i

Förhandlingarna vid det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors 15-17. augusti 2002. Del 1. - 2002. - S. 529-568. Del 2 / redaktör Gisela Knuts. - 2003. - S. 207-225

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset