Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital)

Forfatter

Hans-Gunnar Axberger

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 38. nordiske juristmøte i København 2008

Trykt i

Forhandlingene ved Det 38. nordiske Juristmøde i København, 21.-23. august 2008. Bind 1. - [2008]. - S. 25-44. Bind 2 / faglig redaktør Mads Bryde Andersen ; redaktion Mads Bryde Andersen, Jonas Christoffersen. - [2010]. - S. 145-166

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset