Privatpersonen og prosessomkostningene

Forfatter

Hákon Guðmundsson

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 21. nordiske juristmøte i Helsingfors 1957

Trykt i

Förhandlingarna å det tjugoförsta nordiska juristmötet i Helsingfors den 22-24 augusti 1957. - 1959. - Bilag 2, S. 63-85

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset