Plikt til å utføre arbeid og religionsfrihet

Forfatter

Vibeke Blaker Strand, professor (Ph.D.), Norge

Link

Referent
Koreferent

Møte

Det 41. nordiske juristmøte i Helsingfors 2017

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset