Om prövningen i andra instans – överprövning eller omprövning?

Forfatter

Sigurður Tómas Magnússon

Link

Referent
Koreferent
Debatt

Møte

Det 39. nordiske juristmøte i Stockholm 2011

Trykt i

Förhandlingarna vid det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19 augusti 2011. Del 1 / redaktion Kavita Bäck Mirchandani och Kristina Ståhl. - [2011]. - S. 179-198, 199-204, 205-214

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset