Om begrensning av voldgiftsavtaler og foreningsvedtekter, som utelukker rettergang ved fremtidige tvister

Forfatter

Kristen Andersen

Link

Referat 
Debatt

Møte

Det 18. nordiske juristmøte i København 1948

Trykt i

Forhandlingerne på det attende nordiske juristmøde i København den 26.-28. august 1948. - 1949. - Bilag 4, S. 112-140

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset