Offentlighetsprinsippet i en ny tid

Forfatter

Erik Boe

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 35. nordiske juristmøte i Oslo 1999

Trykt i

Forhandlingene ved det 35. nordiske juristmøtet i Oslo 18.-20. august 1999. Del 2. - 2000. - S. 663-688, 689-708

Utgiver

De nordiske juristmøte

Adgang

Ubegrenset