Likheter och skillnader i nordisk förvaltningsrätt

Forfatter

Ulrik von Essen

Link

Referent
Koreferent
Debatt

Møte

Det 39. nordiske juristmøte i Stockholm 2011

Trykt i

Förhandlingarna vid det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19 augusti 2011. Del 1 / redaktion Kavita Bäck Mirchandani och Kristina Ståhl. - [2011]. - S. 609-619, 621-630, 631-634

Utgiver

Nordisk juristmøte

Adgang

Ubegrenset