Lagbegreppet under medeltiden och dess inflytande på utvecklingen af europarätten i dag

Forfatter

Sigurður Líndal

Link

Foredrag

Møte

Det 37. nordiske juristmøte i Reykjavik 2005

Trykt i

Forhandlingerne ved det 37. nordiske Juristmøde i Reykjavík 18.-20. august 2005. Bind 2 / faglig redaktør Mads Bryde Andersen. - [2007]. - S. 29-45

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset