Kumulation av sanktioner på skatteområdet

Forfatter

Asko Lehtonen

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 34. nordiske juristmøte i Stockholm 1996

Trykt i

Förhandlingarna vid det 34:e nordiska juristmötet i Stockholm 21-23 augusti 1996. Del 2. - [1997]. - S. 601-612, 613-626

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset