Krav och förväntningar på den moderna domaren

Forfatter

Anna Skarhed

Link

Referent
Koreferent
Koreferent
Koreferent
Koreferent
Koreferent
Debatt

Møte

Det 39. nordiske juristmøte i Stockholm 2011

Trykt i

Förhandlingarna vid det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19 augusti 2011. Del 1 / redaktion Kavita Bäck Mirchandani och Kristina Ståhl. - [2011]. - S. 41-48, 49-52, 53-57, 59-62, 63-68, 69-72, 73-84

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset