Konvensjonsorganenes generelle kommentarer til barnekonvensjonen og andre menneskerettskonvensjoner – hvilken betydning har kommentarene i nordisk rett?

Forfatter

Kjetil Mujezinović Larsen, professor, Norge

Link

Referent
Koreferent

Møte

Det 41. nordiske juristmøte i Helsingfors 2017

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset