Konstitusjonelle spørsmål som oppstår ved statens deltagelse i internasjonale organisasjoner

Forfatter

Frede Castberg

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 20. nordiske juristmøte i Oslo 1954

Trykt i

Forhandlinger på det tyvende nordiske juristmøte i Oslo den 23.-25. august 1954. - 1956. - Bilag 2, S. 57-79

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset