Kodifiering av koncernrätten – reglerna om minoritetsdeläg och borgenärers ställning i dotterbolag

Forfatter

Kirsti Rissanen och Jyrki Jauhiainen

Link

Referenter
Debatt

Møte

Det 34. nordiske juristmøte i Stockholm 1996

Trykt i

Förhandlingarna vid det 34:e nordiska juristmötet i Stockholm 21-23 augusti 1996. Del 1. - [1997]. - S. 43-71, 73-79

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset