Juristen och grundlagen

Forfatter

Mikael Hidén

Link

Referent
Debatt

Møte

Trykt i

Förhandlingarna vid det 31 nordiska juristmötet i Helsingfors 19-21 augusti 1987. Del 2. - 1988. - S. 639-704

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset