Integritetsvern på internett – spredning av opplysninger om eget og andres liv

Forfatter

Ragna Aarli

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 39. nordiske juristmøte i Stockholm 2011

Trykt i

Förhandlingarna vid det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19 augusti 2011. Del 1 / redaktion Kavita Bäck Mirchandani och Kristina Ståhl. - [2011]. - S. 667-685, 687-693

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset