Insemination

Forfatter

O. A. Borum

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 19. nordiske juristmøte i Stockholm 1951

Trykt i

Förhandlingarna å det nittonde nordiska juristmötet i Stockholm den 23-25 augusti 1951. - 1952. - Bilag 2, S. 78-123

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset