Hvilke krav bør stilles til dommerne i de nordiske samfunn?

Forfatter

Gunnar Nerdrum

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 35. nordiske juristmøte i Oslo 1999

Trykt i

Forhandlingene ved det 35. nordiske juristmøtet i Oslo 18.-20. august 1999. Del 1. - 2000. - S. 407-418, 419-440

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset