Håndheving av normer og avtaler om næringslivets samfunnsansvar («corporate social responsibility»)

Forfatter

Christina Ramberg

Link

Referent
Koreferent

Møte

Det 40. nordiske juristmøte i Oslo 2014

Trykt i

Forhandlingene ved det 40. nordiske juristmøtet i Oslo 21.-22. august 2014. Del 1. - 2014. - S. 327-338

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset