Förfarandet i skiljetvister (voldgiftssager)

Forfatter

Kaj Hobér

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 34. nordiske juristmøte i Stockholm 1996

Trykt i

Förhandlingarna vid det 34:e nordiska juristmötet i Stockholm 21-23 augusti 1996. Del 1. - [1997]. - S. 467-491, 493-505

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset