Förbudet mot ändring till tilltalades nackdel i högre instans

Forfatter

Tauno Tirkkonen

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 23. nordiske juristmøte i København 1963

Trykt i

Forhandlingerne på det treogtyvende nordiske juristmøde i København den 22.-24. august 1963. - 1964. - Bilag 9, S. 221-244

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset