Far og barn

Forfatter

Øivind Østberg

Link

Referent
Koreferent
Debatt

Møte

Det 39. nordiske juristmøte i Stockholm 2011

Trykt i

Förhandlingarna vid det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19 augusti 2011. Del 1 / redaktion Kavita Bäck Mirchandani och Kristina Ståhl. - [2011]. - S. 257-74, 275-281, 283-291

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset