EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet

Forfatter

Jesper Lett

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 35. nordiske juristmøte i Oslo 1999

Trykt i

Forhandlingene ved det 35. nordiske juristmøtet i Oslo 18.-20. august 1999. Del 1. - 2000. - S. 237-246, 247-269

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset