EU-domstolen som människorättsdomstol – nordiska perspektiv

Forfatter

Niilo Jääskinen, JD, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen i Finland, tidigare generaladvokat vid EU-domstolen, Finland

Link

Referent
Koreferent

Møte

Det 41. nordiske juristmøte i Helsingfors 2017

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset