Eldre miljøskader – er noen ansvarlige i dag?

Forfatter

Hans Chr. Bugge

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 35. nordiske juristmøte i Oslo 1999

Trykt i

Forhandlingene ved det 35. nordiske juristmøtet i Oslo 18.-20. august 1999. Del 1. - 2000. - S. 327-348, 349-367

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset