Efterlevande makes rättsställning

Forfatter

Gösta Walin

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 21. nordiske juristmøte i Helsingfors 1957

Trykt i

Förhandlingarna på det tjugoförsta nordiska juristmötet i Helsingfors den 22-24 augusti 1957. - 1959. - Bilag 4, S. 102-125

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset