Due diligence-processens indtrængen i nordisk kontraktspraksis

Forfatter

Carsten Tvede-Møller

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 35. nordiske juristmøte i Oslo 1999

Trykt i

Forhandlingene ved det 35. nordiske juristmøtet i Oslo 18.-20. august 1999. Del 1. - 2000. - S. 149-163, 165-182

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset