Domicilprincip eller nationalitetsprincip?

Forfatter

Åke Malmstrøm

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 22. nordiske juristmøte i Reykjavik 1960

Trykt i

Förhandlingarna å det tjugoandra nordiska juristmötet i Reykjavík den 11.-13. augusti 1960. - 1963. - Bilag 3, S. 66-81

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset