Domars avfattning, särskilt beträffande redovisning av bevisbedömningen

Forfatter

Lars Welamson

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 24. nordiske juristmøte i Stockholm 1966

Trykt i

Förhandlingarna vid det tjugofjärde nordiska juristmötet i Stockholm 31 augusti - 2 september 1966. - 1967. - Bilag 8, S. 211-239

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset