Den papirløse familie

Forfatter

Inger Margrete Pedersen

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 27. nordiske juristmøte i Reykjavik 1975

Trykt i

Forhandlingerne på det syvogtyvende nordiske juristmøde i Reykjavik den 20.-22. august 1975. - 1977. - Bilag 11, S. 355-396

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset