Den moderna brottsligheten och den traditionella processrätten

Forfatter

Jan Andersson, Tor-Aksel Busch og Lars Korsell

Link

Referent I
Referent II
Debatt

Møte

Det 39. nordiske juristmøte i Stockholm 2011

Trykt i

Förhandlingarna vid det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19 augusti 2011. Del 1 / redaktion Kavita Bäck Mirchandani och Kristina Ståhl. - [2011]. - S. 333-341, 343-355, 357-362

Utgiver

De nordiske Juristmøder

Adgang

Ubegrænset adgang