Den intellektuelle arbeidskrafts særskilte skatteproblemer

Forfatter

Olaf Trampe Kindt

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 23. nordiske juristmøte i København 1963

Trykt i

Forhandlingerne på det treogtyvende nordiske juristmøde i København den 22.-24. august 1963. - 1964. - Bilag 3, S. 102-120

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset