Brott begångna av personer utan eller med svag anknytning till riket

Forfatter

Knut H Kallerud

Link

Referent 
Koreferent
Debatt

Møte

Det 39. nordiske juristmøte i Stockholm 2011

Trykt i

Förhandlingarna vid det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19 augusti 2011. Del 1 / redaktion Kavita Bäck Mirchandani och Kristina Ståhl. - [2011]. - S. 121-132, 133-137, 139-148

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset