Biobanker: Faktiske muligheter og rettslige utfordringer

Forfatter

Sigmund Simonsen, førsteamanuensis ph.d., Norge

Link

Referent
Koreferent

Møte

Det 41. nordiske juristmøte i Helsingfors 2017

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset